หลักสูตรที่น่าสนใจ

ชื่อหลักสูตร
จำนวนคน
วันที่สิ้นสุดการสมัคร
เอกสารประกอบการอบรม
อบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เทคนิคการนำส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) ได้อย่างถูกต้อง วันที่ 14 มีนาคม 2560 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้อง EDI ชั้น 3 อาคารมาตรฐานสินค้า กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ 4 / 30 6 มีนาคม 2560 attach ดูรายละเอียด
อบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เทคนิคการนำส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) ได้อย่างถูกต้อง วันที่ 14 มีนาคม 2560 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้อง EDI ชั้น 3 อาคารมาตรฐานสินค้า กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ 8 / 30 6 มีนาคม 2560 attach ดูรายละเอียด
อบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เทคนิคการนำส่งงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) ได้อย่างถูกต้อง วันที่ 14 มีนาคม 2560 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ 30516 ชั้น 5 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ 5 / 30 6 มีนาคม 2560 attach ดูรายละเอียด
อบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เทคนิคการนำส่งงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) ได้อย่างถูกต้อง วันที่ 14 มีนาคม 2560 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ 30516 ชั้น 5 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ 5 / 30 6 มีนาคม 2560 attach ดูรายละเอียด
อบรมสัมมนาเทคนิคการส่งงบการเงินผ่านระบบ DBD e-Filing ได้อย่างถูกต้อง วันที่ 17 มีนาคม 2560 เวลา 08.30-12.00 น. ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ 92 / 100 10 มีนาคม 2560 attach ดูรายละเอียด
ดูหลักสูตรทั้งหมดจัดทำโดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ (สนามบินน้ำ) 563 ถนน นนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 1100
© 2012-2013 "DBD" ( Department of Business Development )