หลักสูตรที่น่าสนใจ

ชื่อหลักสูตร
จำนวนคน
วันที่สิ้นสุดการสมัคร
เอกสารประกอบการอบรม
สร้างร้านค้าออนไลน์สำหรับผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน (www.thaicommercestore.com) (จัดอบรมเมื่อมีจำนวนผู้เข้าอบรม 30 คนในแต่ละจังหวัด) 148 / 300 31 สิงหาคม 2559 attach ดูรายละเอียด
ดูหลักสูตรทั้งหมดจัดทำโดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ (สนามบินน้ำ) 563 ถนน นนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 1100
© 2012-2013 "DBD" ( Department of Business Development )