ระบบงาน e-Accountant

 

เข้าสู่ระบบผู้ทำบัญชี

 

คำแนะนำในการใช้ระบบ

คำแนะนำการใช้งานระบบการแจ้งเพิ่มและยกเลิกธุรกิจที่รับทำบัญชีของผู้ทำบัญชี
  1. เครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งานควรใช้ IE9 ขึ้นไปหรือสามารถใช้งาน Google Chrome และ Mozilla Firefox ได้
  2. รหัสผ่าน (Password) คือ รหัสผ่านที่ใช้อยู่ในระบบงานการแจ้งเพิ่มและยกเลิกธุรกิจที่รับทำบัญชีของผู้ทำบัญชีเดิม
  3. ตรวจสอบข้อมูลที่ท่านจะทำการบันทึกเพิ่มหรือยกเลิกให้รอบคอบก่อนที่จะบันทึกลงไป
  4. ผู้ทำบัญชีต้องรับผิดชอบในความถูกต้องของข้อมูลที่แจ้ง
  5. กรณีที่เป็น นิติบุคคลต่างประเทศ บุคคลธรรมดาห้างหุ้นส่วนสามัญ และกิจการร่วมค้า ท่านจะต้องพิมพ์เลขที่ใบอนุญาต เลขทะเบียนพาณิชย์ หรือเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร และชื่อธุรกิจด้วยตนเอง
  6. หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่ 0-2547-4395 , 0-2547-4408